ОУ "Димчо Дебелянов" - град Ямбол съществува от 1936/1937 г., като "Йосиф Първи" с две полудневни детски градини, 4 паралелки начален етап и 10 паралелки основен курс на обучение.
 
От съхранените в държавен архив документи се вижда, че от 1957 г. името на училището е "Данчето и Митошка". 
    __________________________________________________________________________________
  • През учебната 1959-1960 г. училището от основно се трансформира в прогимназия със сформирани 14 паралелки. През учебната 1968/1969  г. броят на учениците  е 764, разпределени в 26 паралелки. От 1976 г. е образцово основно училище и броя на постъпващите в него ученици непрекъснато се увеличава.
  • На 08.01.1991 г. на редовно заседание на учителския съвет е взето решение да се преименува в ОУ "Димчо Дебелянов".
  • През учебната 2014 / 2015 г. в ОУ "Димчо Дебелянов" се обучават 316 ученици от I  - VIII клас. Разпределени в  14  паралелки и 5 ПИГ. В училището работят  25 учители,  от които 8  с II ПКС, 1 с III ПКС, 1 с  IV ПКС и 3 с V ПКС. Обучението се извършва в кабинети по информатика, физика, химия, ателие по изкуствата. Има библиотека с богата художествена и детска  литература.
   В училището се провеждат и часовете по ЗИП и СИП:
Български език, Математика, Руски език, Английски език, Музика и Изобразително изкуство, театрален клуб, секции по волейбол, баскетбол, тенис на корт и тенис на маса.
  В училището са създадени всички необходими условия за деца със специални образователни нужди.
      Партньори на училището и учениците при провеждане на мероприятия и извънкласни дейности са читалище "Пробуда", читалище "Съгласие", Регионална  библиотека "Г.С.Раковски", Младежки дом-Ямбол, Национална астрономическа обсерватория, Обединен детски комплекс.
Начало           За нас            Обучение         Галерия        Проекти               Полезни   връзки                                         Контакти
ГРАМОТИ, СЕРТИФИКАТИ, НАГРАДИ, ПОСТИЖЕНИЯ, ОТЛИЧИЯ И Т.Н.