Уважаеми родители,
Започна записването на деца за учебната 2017/2018 г. в Основно училище "Димчо Дебелянов".
От дежурните учители, отговарящи за записването на учениците, ще получите необходимите документи за попълване.
За други въпрос, касаещи записването на децата Ви в първи клас се обръщайте към Директорката.


Прием първи клас
Протокол прием


 
                                                                                       ПРИЕМ В I-ви  КЛАС
                                                       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
    Постъпването в училище е изпитание не само за детето, а и за неговите родители. Навлизайки в нов етап от живота си, малкият човек трябва да преодолява много трудности и да развива и променя много неща у себе си. Всичко това е ново за него и той ще има нужда от вашата помощ и подкрепа. В училище се изграждат основни умения и навици, които ще бъдат полезни при бъдещото реализиране на човека, затова е особено важно да бъдат изградени правилно.
    Как да помогнем така, че нашата помощ наистина да е градивна? Чрез възпитание в следните принципи:
    Самостоятелност -  Да се справя доколкото е възможно само със задачите. Да взема решения и носи отговорнист за тях.
    Постоянство - Да не му позволяваме да се отказва лесно при първата трудност.
    Увереност - Да го обгръщаме с топлина и внимание и да му показваме, че в трудни моменти може да разчита на нас.