Име
Презиме
Фамилия
Длъжност
1.
Женета
Димитрова
Христова
Директор на Основно училище " Димчо Дебелянов"
2.
Тодорка
Стоянова
Иванова
Учител по Математика
3.
Антоанета
Динева
Сотирова
Учител по Български език и литература
4.
Анелия
Иванова
Георгиева
Учител по Български език и литература
5.
Дима
Андонова
Димова
Учител по Английски език
6.
Марияна
Костадинова
Петкова
Учител по Английски език
7.
Атанас
Божков
Георгиев
Учител ЦДО
8.
Донка
Илчева
Николова
Учител ЦДО
9.
Динко
Дончев
Динев
Учител по ИТ
10.
Жулия
Христова
Минева
Учител по Биология и здравно образование и Химия и ООС
11.
Венцислав
Иванов
Станчев
Учител по История и цивилизация и География и икономика
12.
Атанас
Милчев
Караманов
Учител по Изобразително изкуство и Домашен бит и техника
13.
Йонета
Рачева
Симеонова
Учител по Физическо възпитание и спорт
14.
Дамян
Димитров
Колев
Начален учител
15.
Катя
Ангелова
Нейчева
Начален учител
16.
Тодорка
Димитрова
Иванова
Начален учител
17.
Стефка
Димитрова
Стайкова
Начален учител
18.
Анета
Стоянова
Кръстева
Старши възпитател
19.
Ваня
Георгиева
Попова-Колева
Учител ЦДО
20.
Ваня
Тодорова
Костадинова
Начален учител
21.
Стела
Тодорова
Ганева
Счетоводител
22.
Росица
Пенчева
Пенкова
Секретар
23.
Веселинка
Колева
Желязкова
Чистач-хигиенист
24.
Марийка
Илиева
Георгиева
Чистач-хигиенист
25.
Пламен
Василев
Мариновски
Охрана
26.
Кънчо
Тодоров
Куртев
Огняр