УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:
    - > Целодневно безплатно обучение за учениците в начален етап;
    - > Столово хранене – закуска и топъл обяд;
    - > Безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас;
    - > Ресурсни учители за деца със СОП;
    - > Педагогически съветник;
    - > Интерактивна игротека;
    - > Съвременни компютърни кабинети;
    - > Wifi интернет достъп;
    - > Богата библиотека;
    - > Охрана;
    - > Извънкласни дейности по приложно изкуство, театрално изкуство, информационни технологии, хореография, музика, футбол, баскетбол и др.
    - > Работа по проекти и оперативни програми на ЕС
    - > Под формата на СИП (свободно избираема подготовка) училището предлага изучаване на:
    * Информационни технологии;
    * Народни танци;
    * Модерни танци;
    * Приложни изкуства;
    * Български език и литература
    * Математика
    * Английски език
    * Руски език;